strona główna

Budynek energooszczedny


Obecna sytuacja na rynku paliw skłania do poszukiwania rozwiązań zdecydowanie obniżających koszty eksploatacji budynku. Rozwiązaniem doskonale wpisującym się w ten trend jest koncepcja budynku energooszczędnego.

Zgodnie z definicją budynek energooszczędny to budynek, w którym zastosowano rozwiązania projektowe i techniczne umożliwiające użytkowanie go przy małym zużyciu energii oraz przy zapewnieniu komfortowych warunków higieniczno-sanitarnych.

Prezentowane budynki spełniają założenia energooszczędności.

Przykładowy projekt budynku energooszczędnego - Bliźniaki w Wilanowie


Zdjęcia z budowy domu


Współczynniki przenikania ciepła przegród zewnętrznych

Konstrukcja budynku oraz zastosowane materiały sprawiają, iż wszystkie przegrody zewnętrzne spełniają wymagania stawiane budynkom energooszczędnym. Poniżej przedstawiono zestawienie współczynników przenikania ciepła.


Przegroda zewnętrzna


U [W/(m2K)] - współczynnki przenikania ciepła

  Dopuszczalne współczynniki przenikania ciepła

dla domu energooszczędnego

Współczynnik przenikania ciepła dla domu wybudowanego
Ściana zewnętrzna 0,20 0,15
Ściana poddasza 0,20 0,11
Okna dachowe 1,20 1,00
Okna ścienne 1,20 1,20
Podłoga na gruncie 0,20 0,16

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła


W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych wewnątrz pomieszczeń, przy minimalnym zużyciu energii, w budynku zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem do odzysku ciepła. Centrala wentylacyjna typ VGS-400 firmy Flexit charakteryzuje się sprawnością odzysku ciepła na poziomie 85%. Zastosowanie rekuperatora pozwala na ogrzanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń powietrzem wywiewanym z pomieszczeń i usuwanym na zewnątrz budynku. Dzięki temu ilość energii potrzebna do ogrzania powietrza wentylacyjnego została znacząco zredukowana. Prowadzi to do zmniejszenia zużycia gazu i kosztów ogrzewania budynku. Dodatkowy, gruntowy wymiennik ciepła, pozwala na wstępne podgrzanie powietrza w zimie oraz ochłodzenie powietrza nawiewanego w okresie letnim. Dzięki temu w lato w pomieszczeniach może być utrzymywana temperatura w granicach 24 - 26 oC przy temperaturze zewnętrznej 30 oC. Daje to efekt zbliżony do zastosowania klimatyzacji - obniża temperaturę w okresie letnim praktycznie bez zużycia energii elektrycznej.


Instalacja solarna


Na dachu budynku przewidziano zainstalowanie dwóch kolektorów słonecznych typ PE15-58 oraz PE20-58 firmy Projprzemeko. Ciepło uzyskane z energii słonecznej zostanie wykorzystane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu zasobnika ciepłej wody o pojemności 300 l możliwe będzie gromadzenie ciepłej wody w porze dziennej i późniejsze jej wykorzystanie w porze nocnej. W okresie letnim i przejściowym zdecydowana większość energii potrzebna do podgrzania wody będzie pozyskiwana z instalacji solarnej. Wpłynie to na zmniejszenie zużycia gazu, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.


Roczne koszty eksploatacyjne - centralne ogrzewanie


Sezonowe zapotrzebowania na ciepło do ogrzania całego budynku, obliczenia wykonano zgodnie z Polską Normą PN-B-02025, wynosi około 52 GJ/rok. Przy obecnej cenie paliwa gazowego roczne koszty ogrzewania wyniosą około 2 500 zł/rok.BIURO:

Al. Solidarności 113/72
00-140 Warszawa

ADRES E-MAIL:

info@qula.pl

TELEFON/FAX:

+48 22 620 43 59
+48 606 888 584